En kompetent lärare använder sig av observationsmaterial.  Nedan finns några exempel på mer formella prov och mätinstrument som kan användas på hela klassen:

DLS bas för skolår 1 och 2
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
av Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget

DLS bas för skolår 2 och 3
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
av Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget

LUS Läsutvecklingsschema , Nya Lusboken
Av Bo Sundblad, Birgita Allard och Margret Rudqvist, Bonnier Utbildning

God läsutveckling, kartläggning och övningar 
Av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin, Natur och Kultur

LäsKedjor

Lästest för bedömning av ordigenkänning eller ordavkodningsförmåga
Av Christer Jacobsson, Psykologiförlaget

Annonser