När vi läser en text har minnet tre funktioner som kan delas in i tre kategorier.

 

Bildminne/ikonisk minne: Kan hålla kvar en bild av en text under bråkdelen av en sekund. Syftet kan vara att bilden av texten ska hållas i minnet tillräckligt länge för att vi ska hinna identifiera bokstäverna i en textrad.

 

Korttidsminne/arbetsminne: Uppgiften är att bearbeta informationsinnehållet i texten genom utbyte av information med långtidsminnet. Vid skolstart i grundskolan ska en elev komma ihåg fyra till fem enheter. Varaktigheten i korttidsminnet är något längre än det ikoniska minnet.

 

Långtidsminnet: har till uppgift att lagra all information så att vi kan känna igen bokstäver och ord, att veta hur de uttalas och vad de betyder.

 

Annonser