Lässintresse är en förutsättning för att vilja och motiveras till att läsa. I Specialpedagogik nr 03 2009 stod det att en god läsare läser ungefär 1000 timmar. Har barnet svårigheter av olika slag att lära sig  läsa kanske 3000-4000 h är en förutsättning för att bli en god läsare.

För att barnet ska stimuleras att läsa 4000 h krävs ett läsintresse som ofta vuxna får initiera.

Annonser