Fonologisk medvetenhet betecknar förmågan att kunna resonera kring och leka med språket.  Fonologisk medvetenhet, medvetenhet om språkets natur som till exempel yttrar sig i lek med  rim och som påverkar förmågan att lära sig  läs och skriva.

Metalingvistisk medvetenhet börjar uppträda redan vid cirka 18 månaders ålder och är en förutsättning för barnets tal- och språkutveckling. I 5-6-årsåldern är den språkliga medvetenheten normalt sett fullt utvecklad.

Annonser