Att välja läromedel till sina elever ska ske med noggrannhet utifrån synsätt på läsmetod, elevens nivå och elevens inlärningsstil. Gå in på Läsa och skriva för att se filmen om läromedel. En väldigt konkret och lärorik film gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten.laromedel1

Annonser