Barns ordförråd kan vara så mycket större än vad kan  uttrycka.  Detta kan vi vuxna känna igen oss i när vi hör ett främmande språk. Visst kan vi förstå mer än vad vi kan uttrycka?

För att ta reda på hur stor skillnad det är mellan det passiva och aktiva ordförrådet brukar jag göra en kartläggning på eleven.  Jag har på förhand valt ut uttryck, verb, substantiv och adjektiv utifrån egna katergorier.

Identifiera: Först lägger jag ut flera bilder på ett bord och ber därefter eleven ta en bild.

Benämna: För att se skillnaden ber jag sedan eleven benämna alla bilder som jag har i min hand. En bild i taget.

Under kartläggningen sätter jag kryss på ett papper vilka ord eleven kan identifiera respektive benämna. På så sätt ser jag skillnaden mellan det aktiva och passiva språket.

Annonser