Här syns tydligt att en av mina elever läser ordbilder men börjar att ljuda ord som är okända. Titta noga på orden som eleven ljudar men pennan.Vad fantastiskt att jag som lärare har möjlighet att följa eleven när han ljudar och visar det men sin penna. I den första meningen hjälpte jag eleven att ljuda, därav mina raka streck. När eleven sedan ljudade blev strecken vågiga eftersom pennan följde varje bokstav.laser-ordbilder-men-borjar-ljuda

Här möts två läsmetoder. Den analytiska och syntetiska!

Annonser