När jag skriver föregår jag med ”små” (gemener) bokstäver men låter eleven själv välja om gemener eller versaler känns bäst. Oftas väljer eleven själv versaler till att börja med. Efter ett tag  brukar eleverna välja att pröva sig fram i att skriva med gemener.

Att eleven kan ”konvertera” från de lästa små bokstäverna till de stora visar på en grundläggande förmåga att kunna alla bosktävers utseenden.

Här är ett exempel på när en elev börjar att byta från ”stora” till ”små” bokstäver.blandar-gemener-och-versaler

Annonser