Rimma

Bland det första som barn möter i språkliga lekar är att rimma. Flertalet barn tycker att det är roligt och intressant medan det finns barn som aldrig uppnår denna förmåga. Vi känner säkert vuxna i vår närhet som inte kan är som är mindre bra på att rimma…men som för den skull ändå kan läsa.

I mitt arbete som lärare i särskolan ser jag att många av mina elever inte kan rimma. Ofta lär de sig mekaniskt vilka ord som rimmar men kan inte hitta på egna nya rimord.

För att rimorden ska betyda något har jag tillsammans med eleverna kommit på ”handikappord” som rimmar.

Ex;

skena- mittbena
krycka- ryckat
rulle- bulle
Det blir lite roligare när eleverna har rimord som de möter dagligen.

Annonser