Skolverket har gett ut ett nytt observationsmaterial inom läs- och skrivutveckling. Materialet heter Nya Språket lyfter och är utbyggt från Språket lyfter. Finns att hämta på skolverkets hemsida.

Annonser