Förmågan att minnas är en förutsättning för att komma ihåg ordet eller meningen som läses.

Av den andledningen tränar jag eleverna i särskolan att minnas. Det vill säga att öka deras arbetsminne.
Träningen går att göra rolig och tillsammans med en kamrat. Låt eleven träna att komma i håg 3 enheter/ord/uppmaningar åt gången. Träna flera gånger i veckan. Gärna varje dag.

forst-sen-sist

Annonser