Myrberg (2003) sammanställde aktuell forskning som förordade en förebyggande pedagogik baserad på följande punkter;
• vikten av struktur och systematik,
• pedagoger med bred praktisk metodkompetens och teoretisk förståelse,
• betydelsen av meningsfullhet,
• god självbild,
• motivation och sammanhang för eleven,
• pedagogik som knyter samman tala-, läsa- och skriva,
• goda läs- och skrivmiljöer och
• krav på övergripande styrning.En god lärare

Annonser